Strona wykorzystuje COOKIES w celach statystycznych, bezpieczeństwa oraz prawidłowego działania serwisu.
Jeśli nie wyrażasz na to zgody, wyłącz obsługę cookies w ustawieniach Twojej przeglądarki.

Zgadzam się Więcej informacji

Zestawienie właściwości oraz zbiorcza oferta elektronicznych cyfrowych zabezpieczeń typu MASTER
przeznaczonych do silników trójfazowych niskiego napięcia oraz
agregatów pompowych trójfazowych i jednofazowych
(w szczególności do agregatów pompowych głębinowych)


L.p.Typ Master Funkcje zabezpieczeniowe Cechy konstrukcyjne Zakresy prądowe (A)
AR 2RS t(I) ∅ = 4,5 mm 1) ∅ = 20 mm 1) ∅ = 34 mm 1)
ZABEZPIECZENIA I STEROWNIKI AGREGATÓW POMPOWYCH TRÓJFAZOWYCH
1 Master 5003 S     3)   d C2 1 ... 4
1,6 … 6,3
4 … 16
10 ... 40
16 ... 63
55 ... 200
2 Master 5003 SR     3)   d   C2 1 ... 4
1,6 ... 6,3
4 ... 16
10 ... 40
16 ... 63
55 ... 200
ZABEZPIECZENIA AGREGATÓW POMPOWYCH TRÓJFAZOWYCH – WERSJE STANDARD
3 Master 5000 S     3)   a2) A 1 ... 4
1,6 ... 6,3
4 ... 16
10 ... 40
16 ... 63
55 ... 220
4 Master 5000 SR     3)   a2)   A 1 ... 4
1,6 ... 6,3
4 ... 16
10 ... 40
16 ... 63
55 ... 220
5 Master 4000 S       c B 1 ... 4
1,6 ... 6,3
4 ... 16
10 ... 40
16 ... 63
55 ... 220
6 Master 4000 SR       c   B 1 ... 4
1,6 .... 6,3
4 ... 16
10 ... 40
16 ... 63
55 ... 220
7 Master 3000 S       B 1 ... 4
1,6 ... 6,3
4 ... 16
10 ... 40
16 ... 63
55 ... 220
8 Master 3000 SR         B 1 ... 4
1,6 ... 6,3
4 ... 16
10 ... 40
16 ... 63
55 ... 220
9 Master 5001 S     3)   a2) A 10 ... 40
16 ... 63
55 ... 220
100 ... 400
10 Master 5001 SR     3)   a2) A 10 ... 40
16 ... 63
55 ... 220
100 ... 400
11 Master 4001 S       c B 10 ... 40
16 ... 63
55 ... 220
100 ... 400
12 Master 4001 SR       c   B 10 ... 40
16 ... 63
55 ... 220
100 ... 400
13 Master 3001 S       B 10 ... 40
16 ... 63
55 ... 220
100 ... 400
14 Master 3001 SR         B 10 ... 40
16 ... 63
55 ... 220
100 ... 400
ZABEZPIECZENIA AGREGATÓW POMPOWYCH TRÓJFAZOWYCH – WERSJE EKONOMICZNE
15 Master 4002 S       a C3 1 ... 4
1,6 ... 6,3
4 ... 16
16 Master 3002 S       C3 1 ... 4
1,6 ... 6,3
4 ... 16
ZABEZPIECZENIA AGREGATÓW POMPOWYCH JEDNOFAZOWYCH
17 Master 1111 S     a C3 1,6 ... 6,3
4 ... 16
18 Master 1011 S     C3 1,6 ... 6,3
4 ... 16
ZABEZPIECZENIA SILNIKÓW TRÓJFAZOWYCH NISKIEGO NAPIĘCIA
19 Master 5000       b2) A 0,2 ... 0,8
0,4 ... 1,6
1,6 ... 6,3
4 ... 16
10 ... 40
16 ... 63
55 ... 220
20 Master 5000 PTC         b2) A 0,2 ... 0,8
0,4 ... 1,6
1,6 ... 6,3
4 ... 16
10 ... 40
16 ... 63
55 ... 220
21 Master 4000     b B 0,2 ... 0,8
0,4 ... 1,6
1,6 ... 6,3
4 ... 16
10 ... 40
16 ... 63
55 ... 220
22 Master 4000 PTC       b B 0,2 ... 0,8
0,4 ... 1,6
1,6 ... 6,3
4 ... 16
10 ... 40
16 ... 63
55 ... 220
23 Master 3000     B 0,2 ... 0,8
0,4 ... 1,6
1,6 ... 6,3
4 ... 16
10 ... 40
16 ... 63
55 ... 220
24 Master 3000 PTC       B 0,2 ... 0,8
0,4 ... 1,6
1,6 ... 6,3
4 ... 16
10 ... 40
16 ... 63
55 ... 220
25 Master 5001       b2) A 10 ... 40
16 ... 63
55 ... 220
100 ... 400
26 Master 5001 PTC         b2) A 10 ... 40
16 ... 63
55 ... 220
100 ... 400
27 Master 4001     b B 10 ... 40
16 ... 63
55 ... 220
100 ... 400
28 Master 3001     B 10 ... 40
16 ... 63
55 ... 220
100 ... 400

Objaśnienia:

przeciążenie, utknięcie wirnika - funkcja przeciążeniowa (zabezpieczenie reaguje na prąd IL1IL2IL3 o wartości największej)
zabezpieczenie agregatu pompowego przed suchobiegiem - funkcja niedomiarowo-prądowa (zabezpieczenie pompy przed suchobiegiem; zabezpieczenie reaguje na prąd o wartości (IL1 + IL2 + IL3)/3
nadmierna asymetria prądowa i 
zanik fazy - funkcja nadmiernej asymetrii prądowej i zaniku fazy
zabezpieczenie przed nadmiernym wzrostem temperatury uzwojeń silnika - funkcja zabezpieczenia przed nadmiernym wzrostem temperatury uzwojeń silnika
zabezpieczenie przed zmianą kolejności faz - funkcja zabezpieczenia przed zmianą kolejności faz
AR - reset samoczynny
AR a - reset samoczynny – trzykrotna próba załączenia po czasie 5, 15 i 30 min. od chwili wyłączenia spowodowanego przeciążeniem lub nadmierną asymetrią prądową oraz trzykrotna próba załączenia po czasie 15, 30 i 60 min. od chwili wyłączenia spowodowanego niedomiarem obciążenia (suchobiegiem pompy)
AR b - reset samoczynny – trzykrotna próba załączenia po czasie 5, 15 i 30 min. od chwili wyłączenia spowodowanego przeciążeniem lub nadmierną asymetrią prądową 
AR c - reset samoczynny – trzykrotna próba załączenia po czasie 5, 15 i 30 min. od chwili wyłączenia spowodowanego przeciążeniem lub nadmierną asymetrią prądową oraz jednokrotna próba załączenia po czasie 60 min. od chwili wyłączenia spowodowanego niedomiarem obciążenia (suchobiegiem pompy)
AR d - reset samoczynny – trzykrotna próba załączenia po czasie 5, 15 i 30 min. od chwili wyłączenia spowodowanego przeciążeniem lub nadmierną asymetrią prądową; po wyłączeniu spowodowanym niedomiarem obciążenia (suchobiegiem pompy) załączenie następuje po czasie nastawionym na nastawie AR; zakres nastawy AR  – 4 ... 60 min.; krok nastawy AR – 4 min.
2RS - dwa dodatkowe przekaźniki sygnałowe do zdalnej sygnalizacji przyczyny zadziałania
t(I) - charakterystyki czasowo-prądowe typu zależnego
t(I) A - możliwość nastawienia 7 charakterystyk czasowo-prądowych  t6 x IB = 2 ... 14 s (krok nastawy – 2 s)
t(I) B - możliwość nastawienia 13 charakterystyk czasowo-prądowych  t6 x IB = 1 ... 13 s (krok nastawy – 1 s)
t(I) C2 - nienastawialna charakterystyka czasowo-prądowa t6 x IB = 4 s
t(I) C3 - nienastawialna charakterystyka czasowo-prądowa t6 x IB = 3 s
1) - średnica otworu  w przetwornikach prąd-napięcie I/U i w sondach pomiarowych CR
2) - możliwość wyłączenia resetu samoczynnego
3) - możliwość wydłużenia czasu zadziałania członu niedomiarowo-prądowego z 3 s na 5 s poprzez zwarcie zacisków Z2, Z3.

Ponadto wszystkie zabezpieczenia typu Master posiadają następujące cechy:
  • diodową (LED) sygnalizację przyczyny zadziałania,
  • wbudowane przyciski TEST i RESET,
  • możliwość zdalnego kasowania stanu zadziałania łącznikiem z zestykiem zwiernym (zaciski R1, R2),
  • możliwość współpracy z softstartami i falownikami,
  • możliwość wydłużenia czasu zadziałania członu nadmiernej asymetrii prądowej przy współpracy z softstartami sterowanymi na dwóch fazach (poprzez zwarcie zacisków Z1, Z2),
  • możliwość zabezpieczenia nastawionych wartości przed zmianą (poprzez plombowanie).
Szczegóły dotyczące poszczególnych zabezpieczeń zawarte są w Dokumentacjach Techniczno-Ruchowych (DTR).