F100-4000 S

Funkcje zabezpieczeniowe Cechy konstrukcyjne Zakresy prądowe (A)
AR t(I)
      c B 25 ... 100

zakres prądowy
szt.

Zestawy sterująco-zabezpieczające do agregatów pompowych trójfazowych

Zastosowanie i charakterystyka

Zestawy sterująco-zabezpieczające F6-, F16-, F40-, F63-, F90- przeznaczone są do sterowania pracą agregatu pompowego. Sterowanie może być realizowane według jednego z następujących sposobów:

  • sterowanie ręczne miejscowe – za pomocą przycisku z napędem pokrętnym wmontowanego w obudowie zestawu,
  • sterowanie samoczynne – za pomocą łącznika ciśnieniowego, pływakowego itp.,
  • sterowanie ręczne zdalne – za pomocą łącznika z napędem ręcznym.

Wmontowane w zestawach cyfrowe asymetryczno-nadmiarowo-niedomiarowe zabezpieczenia Master 3002 S, Master 4002 S, Master 4001 S lub Master 5001 S uniemożliwiają długotrwałą pracę agregatu pompowego na suchobiegu oraz zabezpieczają silnik agregatu przed skutkami przeciążeń prądowych symetrycznych i niesymetrycznych.

Zabezpieczenia Master 4002 S, Master 4001 S oraz Master 5001 S wyposażone są w funkcję kasowania stanu zadziałania po wyłączeniach spowodowanych przeciążeniem i suchobiegiem. Kasowanie po wyłączeniach spowodowanych przeciążeniem następuje trzykrotnie w odstępach czasowych 5, 15 i 30 minut w każdym z trzech wyżej wymienionych zabezpieczeń.

Kasowanie po wyłączeniach spowodowanych suchobiegiem uzależnione jest od typu wmontowanego zabezpieczenia i następuje:

  • jednorazowo po upływie 1 godziny – w zabezpieczeniach Master 4001 S,
  • trzykrotnie w odstępach czasowych 15, 30 i 60 min. – w zabezpieczeniach Master 4002 S i Master 5001 S.

Zabezpieczenie od zwarć realizowane jest za pomocą nadprądowego wyłącznika instalacyjnego z charakterystyką C.

Oznaczenie typu zestawu składa się z dwóch członów, z których drugi człon określa typ zabezpieczenia silnika, w które wyposażony jest zestaw.

Szczegółowe opisy zabezpieczeń Master 3002 S, Master 4002 S, Master 4001 S oraz Master 5001 S zawarte są w odrębnych Dokumentacjach Techniczno-Ruchowych (DTR).

W zamówieniu należy określić typ zestawu sterująco-zabezpieczającego i podać moc silnika lub jego prąd znamionowy.