Zestawienie właściwości oraz zbiorcza oferta elektronicznych cyfrowych zabezpieczeń typu MASTER
przeznaczonych do silników trójfazowych niskiego napięcia oraz
agregatów pompowych trójfazowych i jednofazowych
(w szczególności do agregatów pompowych głębinowych)


L.p.Typ Master Funkcje zabezpieczeniowe Cechy konstrukcyjne Zakresy prądowe (A)
AR 2RS t(I) ∅ = 4,5 mm 1) ∅ = 20 mm 1) ∅ = 34 mm 1)
ZABEZPIECZENIA I STEROWNIKI AGREGATÓW POMPOWYCH TRÓJFAZOWYCH
1 Master 5003 S     3)   d C2 1 ... 4
1,6 … 6,3
4 … 16
10 ... 40
16 ... 63
55 ... 200
2 Master 5003 SR     3)   d   C2 1 ... 4
1,6 ... 6,3
4 ... 16
10 ... 40
16 ... 63
55 ... 200
ZABEZPIECZENIA AGREGATÓW POMPOWYCH TRÓJFAZOWYCH – WERSJE STANDARD
3 Master 5000 S     3)   a2) A 1 ... 4
1,6 ... 6,3
4 ... 16
10 ... 40
16 ... 63
55 ... 220
4 Master 5000 SR     3)   a2)   A 1 ... 4
1,6 ... 6,3
4 ... 16
10 ... 40
16 ... 63
55 ... 220
5 Master 4000 S       c B 1 ... 4
1,6 ... 6,3
4 ... 16
10 ... 40
16 ... 63
55 ... 220
6 Master 4000 SR       c   B 1 ... 4
1,6 .... 6,3
4 ... 16
10 ... 40
16 ... 63
55 ... 220
7 Master 3000 S       B 1 ... 4
1,6 ... 6,3
4 ... 16
10 ... 40
16 ... 63
55 ... 220
8 Master 3000 SR         B 1 ... 4
1,6 ... 6,3
4 ... 16
10 ... 40
16 ... 63
55 ... 220
9 Master 5001 S     3)   a2) A 10 ... 40
16 ... 63
55 ... 220
100 ... 400
10 Master 5001 SR     3)   a2) A 10 ... 40
16 ... 63
55 ... 220
100 ... 400
11 Master 4001 S       c B 10 ... 40
16 ... 63
55 ... 220
100 ... 400
12 Master 4001 SR       c   B 10 ... 40
16 ... 63
55 ... 220
100 ... 400
13 Master 3001 S       B 10 ... 40
16 ... 63
55 ... 220
100 ... 400
14 Master 3001 SR         B 10 ... 40
16 ... 63
55 ... 220
100 ... 400
ZABEZPIECZENIA AGREGATÓW POMPOWYCH TRÓJFAZOWYCH – WERSJE EKONOMICZNE
15 Master 4002 S       a C3 1 ... 4
1,6 ... 6,3
4 ... 16
16 Master 3002 S       C3 1 ... 4
1,6 ... 6,3
4 ... 16
ZABEZPIECZENIA AGREGATÓW POMPOWYCH JEDNOFAZOWYCH
17 Master 1111 S     a C3 1,6 ... 6,3
4 ... 16
18 Master 1011 S     C3 1,6 ... 6,3
4 ... 16
ZABEZPIECZENIA SILNIKÓW TRÓJFAZOWYCH NISKIEGO NAPIĘCIA
19 Master 5000       b2) A 0,2 ... 0,8
0,4 ... 1,6
1,6 ... 6,3
4 ... 16
10 ... 40
16 ... 63
55 ... 220
20 Master 5000 PTC         b2) A 0,2 ... 0,8
0,4 ... 1,6
1,6 ... 6,3
4 ... 16
10 ... 40
16 ... 63
55 ... 220
21 Master 4000     b B 0,2 ... 0,8
0,4 ... 1,6
1,6 ... 6,3
4 ... 16
10 ... 40
16 ... 63
55 ... 220
22 Master 4000 PTC       b B 0,2 ... 0,8
0,4 ... 1,6
1,6 ... 6,3
4 ... 16
10 ... 40
16 ... 63
55 ... 220
23 Master 3000     B 0,2 ... 0,8
0,4 ... 1,6
1,6 ... 6,3
4 ... 16
10 ... 40
16 ... 63
55 ... 220
24 Master 3000 PTC       B 0,2 ... 0,8
0,4 ... 1,6
1,6 ... 6,3
4 ... 16
10 ... 40
16 ... 63
55 ... 220
25 Master 5001       b2) A 10 ... 40
16 ... 63
55 ... 220
100 ... 400
26 Master 5001 PTC         b2) A 10 ... 40
16 ... 63
55 ... 220
100 ... 400
27 Master 4001     b B 10 ... 40
16 ... 63
55 ... 220
100 ... 400
28 Master 3001     B 10 ... 40
16 ... 63
55 ... 220
100 ... 400

Objaśnienia:

przeciążenie, utknięcie wirnika - funkcja przeciążeniowa (zabezpieczenie reaguje na prąd IL1IL2IL3 o wartości największej)
zabezpieczenie agregatu pompowego przed suchobiegiem - funkcja niedomiarowo-prądowa (zabezpieczenie pompy przed suchobiegiem; zabezpieczenie reaguje na prąd o wartości (IL1 + IL2 + IL3)/3
nadmierna asymetria prądowa i 
zanik fazy - funkcja nadmiernej asymetrii prądowej i zaniku fazy
zabezpieczenie przed nadmiernym wzrostem temperatury uzwojeń silnika - funkcja zabezpieczenia przed nadmiernym wzrostem temperatury uzwojeń silnika
zabezpieczenie przed zmianą kolejności faz - funkcja zabezpieczenia przed zmianą kolejności faz
AR - reset samoczynny
AR a - reset samoczynny – trzykrotna próba załączenia po czasie 5, 15 i 30 min. od chwili wyłączenia spowodowanego przeciążeniem lub nadmierną asymetrią prądową oraz trzykrotna próba załączenia po czasie 15, 30 i 60 min. od chwili wyłączenia spowodowanego niedomiarem obciążenia (suchobiegiem pompy)
AR b - reset samoczynny – trzykrotna próba załączenia po czasie 5, 15 i 30 min. od chwili wyłączenia spowodowanego przeciążeniem lub nadmierną asymetrią prądową 
AR c - reset samoczynny – trzykrotna próba załączenia po czasie 5, 15 i 30 min. od chwili wyłączenia spowodowanego przeciążeniem lub nadmierną asymetrią prądową oraz jednokrotna próba załączenia po czasie 60 min. od chwili wyłączenia spowodowanego niedomiarem obciążenia (suchobiegiem pompy)
AR d - reset samoczynny – trzykrotna próba załączenia po czasie 5, 15 i 30 min. od chwili wyłączenia spowodowanego przeciążeniem lub nadmierną asymetrią prądową; po wyłączeniu spowodowanym niedomiarem obciążenia (suchobiegiem pompy) załączenie następuje po czasie nastawionym na nastawie AR; zakres nastawy AR  – 4 ... 60 min.; krok nastawy AR – 4 min.
2RS - dwa dodatkowe przekaźniki sygnałowe do zdalnej sygnalizacji przyczyny zadziałania
t(I) - charakterystyki czasowo-prądowe typu zależnego
t(I) A - możliwość nastawienia 7 charakterystyk czasowo-prądowych  t6 x IB = 2 ... 14 s (krok nastawy – 2 s)
t(I) B - możliwość nastawienia 13 charakterystyk czasowo-prądowych  t6 x IB = 1 ... 13 s (krok nastawy – 1 s)
t(I) C2 - nienastawialna charakterystyka czasowo-prądowa t6 x IB = 4 s
t(I) C3 - nienastawialna charakterystyka czasowo-prądowa t6 x IB = 3 s
1) - średnica otworu  w przetwornikach prąd-napięcie I/U i w sondach pomiarowych CR
2) - możliwość wyłączenia resetu samoczynnego
3) - możliwość wydłużenia czasu zadziałania członu niedomiarowo-prądowego z 3 s na 5 s poprzez zwarcie zacisków Z2, Z3.

Ponadto wszystkie zabezpieczenia typu Master posiadają następujące cechy:
  • diodową (LED) sygnalizację przyczyny zadziałania,
  • wbudowane przyciski TEST i RESET,
  • możliwość zdalnego kasowania stanu zadziałania łącznikiem z zestykiem zwiernym (zaciski R1, R2),
  • możliwość współpracy z softstartami i falownikami,
  • możliwość wydłużenia czasu zadziałania członu nadmiernej asymetrii prądowej przy współpracy z softstartami sterowanymi na dwóch fazach (poprzez zwarcie zacisków Z1, Z2),
  • możliwość zabezpieczenia nastawionych wartości przed zmianą (poprzez plombowanie).
Szczegóły dotyczące poszczególnych zabezpieczeń zawarte są w Dokumentacjach Techniczno-Ruchowych (DTR).
logo kontrahentalogo kontrahentalogo kontrahentalogo kontrahentalogo kontrahentalogo kontrahentalogo kontrahentalogo kontrahentalogo kontrahentalogo kontrahentalogo kontrahentalogo kontrahentalogo kontrahentalogo kontrahentalogo kontrahentalogo kontrahentalogo kontrahentalogo kontrahentalogo kontrahentalogo kontrahentalogo kontrahentalogo kontrahentalogo kontrahentalogo kontrahentalogo kontrahentalogo kontrahentalogo kontrahentalogo kontrahentalogo kontrahentalogo kontrahentalogo kontrahentalogo kontrahentalogo kontrahentalogo kontrahentalogo kontrahentalogo kontrahentalogo kontrahentalogo kontrahentalogo kontrahentalogo kontrahentalogo kontrahentalogo kontrahentalogo kontrahentalogo kontrahentalogo kontrahentalogo kontrahentalogo kontrahentalogo kontrahentalogo kontrahentalogo kontrahentalogo kontrahentalogo kontrahentalogo kontrahentalogo kontrahentalogo kontrahentalogo kontrahentalogo kontrahentalogo kontrahentalogo kontrahentalogo kontrahentalogo kontrahentalogo kontrahentalogo kontrahentalogo kontrahentalogo kontrahentalogo kontrahentalogo kontrahentalogo kontrahentalogo kontrahentalogo kontrahentalogo kontrahentalogo kontrahentalogo kontrahentalogo kontrahentalogo kontrahentalogo kontrahentalogo kontrahentalogo kontrahentalogo kontrahentalogo kontrahentalogo kontrahentalogo kontrahentalogo kontrahentalogo kontrahentalogo kontrahentalogo kontrahentalogo kontrahentalogo kontrahentalogo kontrahentalogo kontrahentalogo kontrahentalogo kontrahentalogo kontrahentalogo kontrahentalogo kontrahentalogo kontrahentalogo kontrahentalogo kontrahentalogo kontrahentalogo kontrahentalogo kontrahentalogo kontrahenta

Strona wykorzystuje COOKIES w celach statystycznych, bezpieczeństwa oraz prawidłowego działania serwisu.
Jeśli nie wyrażasz na to zgody, wyłącz obsługę cookies w ustawieniach Twojej przeglądarki.

Zgadzam się Więcej informacji