Zestawienie właściwości oraz zbiorcza oferta elektronicznych cyfrowych zabezpieczeń typu MASTER


L.p.Typ Master Funkcje zabezpieczeniowe Cechy konstrukcyjne Zakresy prądowe (A)
AR 2RS t(I) ∅ = 4,5 mm 1) ∅ = 20 mm 1) ∅ = 29 mm 1)
ZABEZPIECZENIA AGREGATÓW POMPOWYCH GŁĘBINOWYCH
1 Master 3000 S       B 1 ... 4
1,6 ... 6,3
4 ... 16
10 ... 40
16 ... 63
25 ... 100
55 ... 220
2 Master 3000 SR         B 1 ... 4
1,6 ... 6,3
4 ... 16
10 ... 40
16 ... 63
25 ... 100
55 ... 220
3 Master 3001 S       B 10 ... 40
16 ... 63
25 ... 100
63 ... 250
100 ... 400
4 Master 3001 SR         B 10 ... 40
16 ... 63
25 ... 100
63 ... 250
100 ... 400
5 Master 4000 S       c B 1 ... 4
1,6 ... 6,3
4 ... 16
10 ... 40
16 ... 63
25 ... 100
55 ... 220
6 Master 4000 SR       c   B 1 ... 4
1,6 .... 6,3
4 ... 16
10 ... 40
16 ... 63
25 ... 100
55 ... 220
7 Master 4001 S       c B 10 ... 40
16 ... 63
25 ... 100
63 ... 250
100 ... 400
8 Master 4001 SR       c   B 10 ... 40
16 ... 63
25 ... 100
63 ... 250
100 ... 400
9 Master 5000 S     3)   a2) A 1 ... 4
1,6 ... 6,3
4 ... 16
10 ... 40
16 ... 63
25 ... 100
55 ... 220
10 Master 5000 SR     3)   a2)   A 1 ... 4
1,6 ... 6,3
4 ... 16
10 ... 40
16 ... 63
25 ... 100
55 ... 220
11 Master 5001 S     3)   a2) A 10 ... 40
16 ... 63
25 ... 100
63 ... 250
100 ... 400
12 Master 5001 SR     3)   a2) A 10 ... 40
16 ... 63
25 ... 100
63 ... 250
100 ... 400
ZABEZPIECZENIA SILNIKÓW TRÓJFAZOWYCH OGÓLNEGO ZASTOSOWANIA
13 Master 3000     B 1 ... 4
1,6 ... 6,3
4 ... 16
10 ... 40
16 ... 63
25 ... 100
55 ... 220
14 Master 3001     B 10 ... 40
16 ... 63
25 ... 100
63 ... 250
100 ... 400
15 Master 5000       b2) A 1 ... 4
1,6 ... 6,3
4 ... 16
10 ... 40
16 ... 63
25 ... 100
55 ... 220
16 Master 5001       b2) A 10 ... 40
16 ... 63
25 ... 100
63 ... 250
100 ... 400
BEZCZUJNIKOWE STEROWNIKI
Z MIKROPROCESOROWYM ZABEZPIECZENIEM SILNIKA DO POMP ZANURZENIOWYCH
(do przepompowni ścieków lub wody)
17 Master 5003 S     3)   d C2 1 ... 4
1,6 … 6,3
4 … 16
10 ... 40
16 ... 63
25 ... 100
55 ... 220
18 Master 5003 SR     3)   d   C2 1 ... 4
1,6 ... 6,3
4 ... 16
10 ... 40
16 ... 63
25 ... 100
55 ... 220
BEZCZUJNIKOWE INTELIGENTNE STEROWNIKI
Z MIKROPROCESOROWYM ZABEZPIECZENIEM SILNIKA DO POMP ZANURZENIOWYCH
(do przepompowni ścieków lub wody)
19 Master 5005 IP         e   C2 1 ... 4
1,6 … 6,3
4 … 16
10 ... 40
16 ... 63
25 ... 100
63 ... 250

Objaśnienia:

przeciążenie, utknięcie wirnika - funkcja przeciążeniowa (zabezpieczenie reaguje na prąd IL1IL2IL3 o wartości największej)
zabezpieczenie agregatu pompowego przed suchobiegiem - funkcja niedomiarowo-prądowa (zabezpieczenie pompy przed suchobiegiem; zabezpieczenie reaguje na prąd o wartości (IL1 + IL2 + IL3)/3
nadmierna asymetria prądowa i 
zanik fazy - funkcja nadmiernej asymetrii prądowej i zaniku fazy
zabezpieczenie przed zmianą kolejności faz - funkcja zabezpieczenia przed zmianą kolejności faz
AR - reset samoczynny
AR a - reset samoczynny – trzykrotna próba załączenia po czasie 5, 15 i 30 min. od chwili wyłączenia spowodowanego przeciążeniem lub nadmierną asymetrią prądową oraz trzykrotna próba załączenia po czasie 15, 30 i 60 min. od chwili wyłączenia spowodowanego niedomiarem obciążenia (suchobiegiem pompy)
AR b - reset samoczynny – trzykrotna próba załączenia po czasie 5, 15 i 30 min. od chwili wyłączenia spowodowanego przeciążeniem lub nadmierną asymetrią prądową 
AR c - reset samoczynny – trzykrotna próba załączenia po czasie 5, 15 i 30 min. od chwili wyłączenia spowodowanego przeciążeniem lub nadmierną asymetrią prądową oraz jednokrotna próba załączenia po czasie 60 min. od chwili wyłączenia spowodowanego niedomiarem obciążenia (suchobiegiem pompy)
AR d - reset samoczynny – trzykrotna próba załączenia po czasie 5, 15 i 30 min. od chwili wyłączenia spowodowanego przeciążeniem lub nadmierną asymetrią prądową; po wyłączeniu spowodowanym niedomiarem obciążenia (suchobiegiem pompy) załączenie następuje po czasie nastawionym na nastawie AR; zakres nastawy AR  – 4 ... 60 min.; krok nastawy AR – 4 min.
AR e - reset samoczynny – trzykrotna próba załączenia po czasie 5, 15 i 30 min. od chwili wyłączenia spowodowanego przeciążeniem lub nadmierną asymetrią prądową; po wyłączeniu spowodowanym niedomiarem obciążenia (suchobiegiem pompy) załączenie następuje po czasie zależnym od czasu zadanego na nastawie h2 i od czasu pracy pompy w ostatnim cyklu pompowania
2RS - dwa dodatkowe przekaźniki sygnałowe do zdalnej sygnalizacji przyczyny zadziałania
t(I) - charakterystyki czasowo-prądowe typu zależnego
t(I) A - możliwość nastawienia 7 charakterystyk czasowo-prądowych  t6 x IB = 2 ... 14 s (krok nastawy – 2 s)
t(I) B - możliwość nastawienia 13 charakterystyk czasowo-prądowych  t6 x IB = 1 ... 13 s (krok nastawy – 1 s)
t(I) C2 - nienastawialna charakterystyka czasowo-prądowa t6 x IB = 4 s
1) - średnica otworu  w przetwornikach prąd-napięcie I/U i w sondach pomiarowych CR
2) - możliwość wyłączenia resetu samoczynnego
3) - możliwość wydłużenia czasu zadziałania członu niedomiarowo-prądowego z 3 s na 5 s poprzez zwarcie zacisków Z2, Z3.

Ponadto wszystkie zabezpieczenia typu Master posiadają następujące cechy:
  • diodową (LED) sygnalizację przyczyny zadziałania,
  • wbudowane przyciski TEST i RESET,
  • możliwość zdalnego kasowania stanu zadziałania łącznikiem z zestykiem zwiernym (zaciski R1, R2),
  • możliwość współpracy z softstartami i falownikami,
  • możliwość wydłużenia czasu zadziałania członu nadmiernej asymetrii prądowej przy współpracy z softstartami sterowanymi na dwóch fazach (poprzez zwarcie zacisków Z1, Z2),
  • możliwość zabezpieczenia nastawionych wartości przed zmianą (poprzez plombowanie).
Szczegóły dotyczące poszczególnych zabezpieczeń zawarte są w Dokumentacjach Techniczno-Ruchowych (DTR).
logo kontrahentalogo kontrahentalogo kontrahentalogo kontrahentalogo kontrahentalogo kontrahentalogo kontrahentalogo kontrahentalogo kontrahentalogo kontrahentalogo kontrahentalogo kontrahentalogo kontrahentalogo kontrahentalogo kontrahentalogo kontrahentalogo kontrahentalogo kontrahentalogo kontrahentalogo kontrahentalogo kontrahentalogo kontrahentalogo kontrahentalogo kontrahentalogo kontrahentalogo kontrahentalogo kontrahentalogo kontrahentalogo kontrahentalogo kontrahentalogo kontrahentalogo kontrahentalogo kontrahentalogo kontrahentalogo kontrahentalogo kontrahentalogo kontrahentalogo kontrahentalogo kontrahentalogo kontrahentalogo kontrahentalogo kontrahentalogo kontrahentalogo kontrahentalogo kontrahentalogo kontrahentalogo kontrahentalogo kontrahentalogo kontrahentalogo kontrahentalogo kontrahentalogo kontrahentalogo kontrahentalogo kontrahentalogo kontrahentalogo kontrahentalogo kontrahentalogo kontrahentalogo kontrahentalogo kontrahentalogo kontrahentalogo kontrahentalogo kontrahentalogo kontrahentalogo kontrahentalogo kontrahentalogo kontrahentalogo kontrahentalogo kontrahentalogo kontrahentalogo kontrahentalogo kontrahentalogo kontrahentalogo kontrahentalogo kontrahentalogo kontrahentalogo kontrahentalogo kontrahentalogo kontrahentalogo kontrahentalogo kontrahentalogo kontrahentalogo kontrahentalogo kontrahentalogo kontrahentalogo kontrahentalogo kontrahentalogo kontrahentalogo kontrahentalogo kontrahentalogo kontrahentalogo kontrahentalogo kontrahentalogo kontrahentalogo kontrahentalogo kontrahentalogo kontrahentalogo kontrahentalogo kontrahentalogo kontrahentalogo kontrahentalogo kontrahenta

Strona wykorzystuje COOKIES w celach statystycznych, bezpieczeństwa oraz prawidłowego działania serwisu.
Jeśli nie wyrażasz na to zgody, wyłącz obsługę cookies w ustawieniach Twojej przeglądarki.

Zgadzam się Więcej informacji