F16-5003 S

Funkcje zabezpieczeniowe Cechy konstrukcyjne Zakresy prądowe (A)
AR t(I)
        d C2 4 ... 16

zakres prądowy
szt.

Zestawy sterująco-zabezpieczające do agregatów pompowych trójfazowych (zainstalowanych w przepompowni)

Zastosowanie i charakterystyka

Zestawy sterująco-zabezpieczające F6-5003 S, F16-5003 S, F40-5003 S, F63-5003 S, F90-5003 S przeznaczone są do sterowania pracą agregatu pompowego zainstalowanego w przepompowni. Sterowanie może odbywać się jako bezczujnikowe lub we współpracy z pływakowym czujnikiem górnego (maksymalnego) poziomu cieczy w zbiorniku.

Wmontowane w zestawach cyfrowe asymetryczno-nadmiarowo-niedomiarowe zabezpieczenie Master 5003 S uniemożliwia długotrwałą pracę agregatu pompowego na suchobiegu oraz zabezpiecza silnik agregatu przed skutkami przeciążeń prądowych symetrycznych i niesymetrycznych.

Każdy stan zadziałania zabezpieczenia uruchamia funkcję kasowania tego stanu i w układach ze sterowaniem samoczynnym następują ponowne załączenia silnika. Czas odliczany między kolejnymi załączeniami jest sygnalizowany pulsującym światłem diody LED AR. Jeżeli przyczyną zadziałania był niedomiar obciążenia (suchobieg pompy), ponowne załączenie następuje po czasie nastawionym na nastawie resetu samoczynnego AR. Załączanie jest samoczynnie powtarzane po każdym kolejnym wyłączeniu spowodowanym suchobiegiem pompy. Wyłączenia spowodowane przekroczeniem nastawionej wartości prądu IB lub asymetrią prądową większą niż 1,5 traktowane są jako zakłócenia i następują trzy próby załączenia silnika w odstępach czasowych 5, 15 i 30 minut.

Po udanym (pierwszym lub kolejnym) próbnym załączeniu zabezpieczenie po upływie 30 minut traci z pamięci zaistniałe zakłócenie.

Trzykrotne nieudane próbne załączenia powodują stan zadziałania sygnalizowany ciągłym światłem diody LED AR i utrzymujący się do czasu skasowania ręcznego przyciskiem RESET, krótkotrwałego zwarcia zacisków R1, R2 lub krótkotrwałego wyłączenia napięcia pomocniczego. Sygnalizowana jest także przyczyna zadziałania.

Człon kontroli kolejności faz aktywuje się podczas rozruchu silnika. Jeżeli kolejność faz jest niewłaściwa, wyłączenie silnika następuje w czasie krótszym niż 0,2 s, a przyczyna wyłączenia sygnalizowana jest pulsującym światłem diody LED ON.

Zabezpieczenie od zwarć realizowane jest za pomocą nadprądowego wyłącznika instalacyjnego z charakterystyką C.

Szczegółowy opis zabezpieczenia Master 5003 S zawarty jest w odrębnej Dokumentacji Techniczno-Ruchowej (DTR).

W zamówieniu należy określić typ zestawu sterująco-zabezpieczającego i podać moc silnika lub jego prąd znamionowy.