F6-5005 IP

Funkcje zabezpieczeniowe Cechy konstrukcyjne Zakresy prądowe (A)
AR t(I)
        e C2 1,6 ... 6,3

zakres prądowy