Master 1111 S

Funkcje zabezpieczeniowe Cechy konstrukcyjne Zakresy prądowe (A)
AR 2RS t(I) ∅ = 4,5 mm 1) ∅ = 20 mm 1) ∅ = 34 mm 1)
    a C3 1,6 ... 6,3
4 ... 16

zakres prądowy
szt.

Elektroniczne cyfrowe zabezpieczenia agregatów pompowych głębinowych jednofazowych

Funkcje zabezpieczeniowe

  • przeciążenie, utknięcie wirnika – przeciążenie, utknięcie wirnika
  • zabezpieczenie agregatu pompowego przed suchobiegiem – niedomiar obciążenia – zabezpieczenie agregatu pompowego przed suchobiegiem

Właściwości

  • szerokie zakresy prądowe
  • zabezpieczenia nie wymagają wielokrotnego przeplatania przewodów dla małych wartości prądu silnika
  • reset samoczynny – trzykrotna próba załączenia po czasie 5, 15 i 30 min. od chwili wyłączenia spowodowanego przeciążeniem lub nadmierną asymetrią prądową oraz trzykrotna próba załączenia po czasie 15, 30 i 60 min. od chwili wyłączenia spowodowanego niedomiarem obciążenia (suchobiegiem pompy)
  • nienastawialna charakterystyka czasowo-prądowa t6 x IB = 3 s
Ponadto zabezpieczenia Master 1111 S posiadają następujące cechy:
  • diodowa sygnalizacja (LED) przyczyny zadziałania
  • wbudowane przyciski TEST i RESET
  • możliwość zdalnego kasowania stanu zadziałania łącznikiem z zestykiem zwiernym (zaciski R1, R2)
  • możliwość zabezpieczenia nastawionych wartości przed zmianą (poprzez plombowanie)